Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Vítejte na cechovním webu Just So

 

Pravidla hry

Tady je výtažek nějakých pravidel, které si myslím, že je dobré znát.

Obecné

Přihlášením do hry (tím je myšlen veškerý obsah, zejména hra, v ní obsažené virtuální statky a případné služby, které se dále označují jako „hra“) přihlašující se (dále „uživatel“) vyslovuje souhlas s ověřením jeho e-mailové adresy podle § 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek a podává žádost o uzavření smlouvy o bezplatném užívání s provozovatelem uvedeným v impresu.

Účet

Název účtu musí mít minimálně 3 znaky a může obsahovat písmena, číslice, mezery nebo některé speciální znaky. Přístupové údaje k účtu se nesmějí prodávat ani jiným způsobem předávat. Každý hráč je odpovědný za zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán, aby si zvolil bezpečné heslo. Za ztrátu virtuálních statků nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost. Účet musí být ověřen platnou e-mailovou adresou. Pokud není uvedená e-mailová adresa platná, vyhrazuje si provozovatel právo účet zablokovat nebo smazat.

Více účtů / sdílení IP adresy / account sitting (§4)

Každý uživatel může hrát jen s jedním účtem na každý server. Pokud hráč hraje s více než jedním účtem, může být potrestán zablokováním všech dotčených účtů.
Na jednom účtu smí hrát pouze jedna osoba. Sdílení účtu, tedy střídavé hraní více osob na jednom účtu, není povoleno.
Account sitting, tedy dočasné hraní na druhém, již existujícím účtu, jehož majitel nemůže v době account sittingu na svém účtu hrát, je povoleno, pokud se jedná o dobu delší než 24 hodin, ale kratší než 21 dnů a pokud se majitel účtu po dobu account sittingu nepřihlásí, aby na účtu hrál také (srov. sdílení účtu). Také je zakázáno vzájemné útočení obou účtů či společný útok obou účtů na třetí účet. Riziko spojené s celým průběhem account sittingu nese zřizovatel účtu. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoliv změnami, ztrátami nebo vymazáními na účtu.
Sdílení IP adresy, tj. používání jedné IP adresy několika hráči, k získání výhod pro jeden nebo několik účtů není povoleno. Například se nesmějí provádět útoky mezi dotčenými účty či společné útoky na jiné účty.
Provinění proti §4 mohou být potrestána zablokováním nebo smazáním dotčených účtů.

Zneužití chyb a skriptování/podvádění

Opatření, která způsobují nadměrný přenos dat na serveru (např. automatické obnovování) nebo která mají narušovat průběh hry, se nesmějí provádět. Povoleny nejsou zejména automatické a poloautomatické skripty, které provádějí dotazy do databáze nebo spouštějí herní mechanismy. V případě porušení bude odpovídající účet bez předchozího varování smazán nebo zablokován.

Pravidla chování

Uvádění cizích produktů, nabídek, webů nebo firem, odkazování na ně i jejich propagace není v žádné podobě povoleno.

Texty napsané uživatelem ve hře, jako jsou popisy, jména, názvy cechů, popisy cechů, příspěvky na fóru, odkazy nebo zprávy, které překračují etické hranice, které poškozují důstojnost některé osoby nebo které porušují platné právo, stejně jako obsah, který k tomuto vyzývá, příp. odkazy na takový obsah, mohou být provozovatelem změněny nebo smazány a příslušné účty mohou být zablokovány nebo smazány. Mimoto je třeba počítat s trestněprávními důsledky.

Jazyk hry

Oficiální jazyk ve hře a na fóru na příslušném serveru se řídí jazykem herních textů na daném serveru. Popisy postav, texty cechů a zprávy ve hře mohou při použití cizího jazyka vést k zablokování nebo smazání účtu, protože jinak by nemohlo být zajištěno dodržování pravidel chování. Výjimkou jsou anglické nebo latinské citáty v popisech postav a cechů.
 
Prohlášení o Cookies